FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011

Sacrum et societas

Súvisiace galérie

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Chasidské piesne
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Ekumenický koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Bábkové divadlo
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Koncert Štátnej filharmónie Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 O Alžbetinu ružu
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Koncert detských sakrálnych zborov
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Výročný koncert Zboru sv. Cecílie
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Odpustová slávnosť - Dóm sv. Alžbety
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spievajte mu novú pieseň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Vnútorný priestor 6 - výstava
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Pieseň piesní - výstava
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Organový koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Svätý Pavol a Malá Ázia - výstava
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Completorium cassoviense

Zdieľať