Prejsť na obsah
KALENDÁR PRIMÁTORA

Pracovné stretnutie s prednostom miestneho úradu MČ Košice-Ťahanovce - Petrom Kasterkom

Ďalšie udalosti primátora

Zdieľať