Prejsť na obsah

Nová prepravná služba pre imobilných

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) na Garbiarskej ulici zakúpilo pre obyvateľov mesta špeciálne upravené motorové vozidlo Citroen Jumper s elektro – hydraulickou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík. Vozidlo v obstarávacej cene 33 000 eur sa už využíva na poskytovanie prepravnej služby pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Takisto je určená aj pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Vďaka novému vozidlu sa podľa riaditeľky SSPmK Zdenky Slovikovej výrazne zlepšila bezpečnosť aj kvalita poskytovania tejto sociálnej služby, čo už ocenili aj klienti, ktorí ju využívajú.

Môžu Vás zaujať

Zdieľať