Prejsť na obsah

Na sídlisku Nad Jazerom pribudla nová cyklotrasa

Na sídlisku nad Jazerom v Košiciach pribudli ďalšie miesta, ktoré môžu využívať cyklisti, chodci, kočíkujúci rodičia s deťmi, či in-line korčuliari. Pri pravom brehu Hornádu, ktorý je vyhľadávanou lokalitou pre rôzne pohybové aktivity, vznikol nový združený chodník pre cyklistov aj peších v celkovej dĺžke 1 846 metrov. Víťaz verejného obstarávania Spoločnosť Cesty Košice ho zrealizovala za sumu 88 085,38 Eur bez DPH. Na úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa uskutočnili stavebné úpravy pôvodného pešieho chodníka na združený pre peších a cyklistov. V úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu sa pôvodné pešie a automobilové komunikácie upravili zmenou a doplnením dopravného značenia na združené komunikácie s cyklistickou dopravou.

Môžu Vás zaujať

Zdieľať