Mestské zastupiteľstvo

Môžu Vás zaujať

DECEMBER 2013 - JANUÁR 2014 Kruhy na vode - 13.12.2013 - 31.1.2014
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 49. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 18. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 11.2.2015 Brusel - Erasmus + Sport Infoday

Zdieľať