Kontrolný deň - Zrekonštruované chodníky a chodníky v rekonštrukcii v MČ Staré mesto

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2009 Stavanie májov
Festival sakrálneho umenia 2008 Ekumenický koncert

Zdieľať