Kontrolný deň košických pohrebísk

Správa mestskej zelene, ktorá sa stala od polovice novembra minulého roka správcom košického Verejného cintorína a Krematória, našla obe pohrebiská po predchádzajúcom prevádzkovateľovi v žalostnom stave. Priestory postupne prechádzajú rekonštrukciou, tento rok sa investuje do opravy kremačnej pece 120 000 eur a na jar čaká správcu na pohrebiskách veľké upratovanie. Správa mestskej zelene tak reaguje na pripomienky občanov v ankete, v ktorej sa pýtala celkovo 242 návštevníkov, aké zmeny by si želali na Verejnom cintoríne.

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 COMPLETORIUM CASSOVIENSE
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 O Alžbetinu ružu
OKTÓBER 2013 "Candle night"
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 10.5.2015 BEH DO KOPCA
Festival sakrálneho umenia 2008 Otvorenie 19. ročníka

Zdieľať