Prejsť na obsah

Dni Ukrajiny prinesú to najlepšie nielen z cezhraničnej spolupráce Košíc a Užhorodu

Dni Ukrajiny sú jedným z konkrétnych projektov cezhraničnej spolupráce Košíc a Užhorodu, ktorú koncom minulého roka vzájomnými návštevami opäť obnovili primátori oboch miest. Zmluva o vzájomnej spolupráci bola podpísaná už v roku 1993. Mesto Košice si s mestom Užhorod nastavili spoluprácu na reálnych projektoch. Napríklad v oblasti vzdelávania si ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode a košická ZŠ Staničná v budúcnosti budú vymieňať skúsenosti s cieľom zdokonaliť vyučovací proces. Obe mestá spolu s mestom Charkov, Centrom spoločenských a psychologických vied SAV a nórskym mestom Sør-Varanger uchádzajú o financie z Nórskeho finančného mechanizmu na projekty v oblasti transparentnej správy vecí verejných. Tlačovej konferencie v budove magistrátu sa zúčastnil aj Petro Romanov, člen predstavenstva KONZORCIA spoločnosti „SNT“ Kyjev a profesor Mikhail Abdulin z Kyjevského polytechnického inštitútu, ktorí predstavili možnosti spolupráce v oblasti energetiky a zelených tém. Samostatnú časť vzájomnej spolupráce tvorí oblasť ekumény.

Môžu Vás zaujať

Zdieľať