Zverejnenie výsledkov OVS na prenájom areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice