Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

Európska únia si počas zasadnutia Európskej rady v Barcelone v roku 2002 stanovila ambiciózny cieľ  - každý občan by mal ovládať dva  cudzie jazyky . Základná škola na Staničnej ulici 13 v Košiciach dlhodobo patrí ku školám,  ktoré ponúkajú rozšírené vyučovanie cudzích jazykov už v primárnom vzdelávaní. Proces  výučby dvoch  jazykov  je nastavený konštruktívne s dôrazom na dosiahnutie stanovených cieľov  štátneho vzdelávacieho programu, obsahových a výkonových štandardov,  ako aj školského vzdelávacieho programu. Škola sa zapája do projektov Erasmus, ktoré nepochybne prispievajú k úspechom v komunikácii v cudzích jazykoch,  rovnako snaha, usilovnosť, zanietenosť, flexibilita, multitasking osobnosti učiteľa,  zodpovednosť, ako aj radosť a nadšenie pre cudzí jazyk, sú silným motivačným prvkom, ovplyvňujúcim vysokou mierou jazykové vzdelávanie.

Základná škola na Staničnej ulici dosahuje výborné výsledky vo vyučovacom procese, o čom svedčia aj jej popredné umiestnenia v ratingu škôl v rámci okresu, mesta Košice, ale aj v rámci Slovenska.  Cudzie jazyky sú jedným z pilierov, na ktorých si škola zakladá. 

Medzi štyri cudzie jazyky, ktoré vyučujeme v našej škole, patrí aj  francúzsky jazyk. Práve výsledky dosiahnuté v jazykových súťažiach  a predmetových olympiádach  tohto roku  zabezpečujú našej škole popredné miesto vo výučbe cudzích jazykov. V celoštátnom kole Olympiády nemeckého jazyka sme v kategórii 1A obsadili pekné 4. miesto.                

Veľkým úspechom je získanie najlepšieho umiestnenia  v celoštátnom  kole Olympiády vo francúzskom  jazyku.  Naša žiačka, šiestačka Larka Baňacká, sa  umiestnila v kategórii 1 A na 1. mieste.  

Na záver dovoľte výrok Nelsona Mandelu, ktorý sa snažíme napĺňať:  ... „ak hovoríme s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostaneme sa do jeho hlavy, ak hovoríme s niekým jeho vlastným jazykom, dostaneme sa do jeho srdca.“

 

 Košice 12.04.2023                                                                                      Mgr.Zita Meltzerová