Prejsť na obsah

ZŠ Kežmarská 28, Košice

Žiaci a učitelia  ZŠ Kežmarská 28 sa dňa 9. mája 2022 obliekli  do modrej a žltej farby, aby si pripomenuli Deň Európy. Na vyučovacích hodinách žiaci s triednymi učiteľmi získavali  informácie o histórii a inštitúciách EÚ. Pomocou interaktívnej hry sa dozvedali  o vynálezoch, ktoré pomohli zlepšiť svet, aké sú kultúrne, geografické, historické osobitosti členských krajín, aké rôzne sú naše jazyky, z ktorých ponúkame na škole angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu, španielčinu a taliančinu, ale napriek tomu dokážeme byť zjednotení v rozmanitosti. 

Vyvrcholením niekoľko týždňového snaženia žiakov a koordinátorov K.Kolesárovej a S.Mižákovej bolo slávnostné otvorenie novovytvorenej žiackej výtvarnej galérie EÚ, ktorú sme pomenovali "Lúvr" K 28.

Galéria je inštalovaná v spojovacej chodbe do školskej jedálne. Otvorili sme ju krátkym programom a prestrihnutím pásky. Na slávnosť sme pozvali hostí, viceprezidenta Francúzskej aliancie Košice Denisa Gehina s kolegom z univerzity v Nantes Dorianom Kerneisom. V škole máme 27 tried. Presne toľko, koľko je štátov v EÚ. Každá trieda vytvorila umeleckú kópiu originálneho obrazu jednej z členských krajín EÚ. Ku každému obrazu sme pridali fotografiu originálu. Jeden obraz, ako 28. v poradí, má výnimočné  miesto. Nakreslili ho deti z rôznych kútov Ukrajiny, ktoré sa stali našimi žiakmi kvôli tragickým udalostiam posledných mesiacov.

Všetky umelecké kópie sú vynikajúce a návštevníci sú obrazmi nadšení. "Lúvr" K 28 si prídu onedlho pozrieť aj rodičia našich žiakov. Prajeme všetkým, aby ste vždy, keď prejdete cez „Lúvr“ K28, pocítili radosť z krásy, ktorú dokáže sprostredkovať len umenie.

 

 

Košice, 16.5.2022                                      RNDr. Milena Kačmarčiková

                                                                            riaditeľka školy