Prejsť na obsah

Zmodernizovaných bude vyše tridsať autobusových zastávok

Viceprimátor Martin Petruško sa počas dnešného (23. 8. 2018) kontrolného dňa ešte vrátil k téme kanalizačných vpustí, a tiež sa opýtal na rôznofarebný povrch pri jednej z autobusových zastávok na Moldavskej ceste. Zareagoval tak na kritický novinový článok, ktorého autor tvrdil, že to vyzerá hrozne.

Ohľadom vpustí, ktoré sú po zaasfaltovaní cesty vyrezané a opäť osadené späť, vysvetlilo mesto aj Eurovia viackrát verejnosti i novinárom, že ide o alternatívne riešenie, vďaka ktorému dokážu stavbári osadiť vpuste výškovo čo najpresnejšie k povrchu vozovky.

„Pomaly každý týždeň sme v novinách ako sa to robí nekvalitne. Takáto alternatíva sa robí na stavbách bežne nielen v Košiciach, ale aj v iných mestách. Novinári by si mali pozrieť že je to tak robené napríklad v Miškolci, alebo v Budapešti. Alternatívne dvíhanie uličných vpustí sa bežne robí aj v Národnej diaľničnej spoločnosti, alebo Slovenskej správe ciest. Nie je to nič nové, neporušujeme tým žiadnu normu. A čo sa týka farby asfaltu okolo vpustí, ktorý dávame po ich vyfrézovaní, spätnom osadení a nastavení výšky že je vraj potom inej farby, ako asfalt na ceste? O týždeň budú mať oba asfalty rovnakú farbu. Čo sa týka toho kvázi veľmi „farebného" povrchu námestíčka pri autobusovej zastávke, nemusia mať Košičania žiadne obavy. Pri ďalšej stavbe, samozrejme mimo stavby MET, bude v meste nielen táto zastávka, ale ešte aj ďalších vyše tridsať kompletne zrekonštruovaných," uviedol riaditeľ košického závodu Eurovie SK, Š. Bálint.

Mesto Košice má už pripravený projekt modernizácie spomínaných autobusových zastávok, ktoré budú po zrekonštruovaní vybavené najmodernejšími prvkami, ako napríklad svetelnými tabuľami s časom odchodu jednotlivých liniek. Pôjde o investíciu vo výške okolo jedného milióna Eur. V rámci projektu budú zrekonštruované kompletne aj povrchy v okolí zastávok, pribudnú tam aj nové, z dôvodu bezpečnosti ľudí osvetlené priechody pre chodcov.

V jednom z novinových článkov sa objavila i kritika, že mesto v súvislosti s obrubníkmi na priechodoch pre chodcov nemyslelo vôbec na bezbariérovosť.

„Dovolím si povedať že práve jedným zo základných a najdôležitejších prvkov celej tejto stavby je ten, aby bola po dokončení predovšetkým bezpečná. Priechody pre chodcov, ktoré boli urobené ako súčasť stavby modernizácie električkových tratí, spĺňajú aj tie najprísnejšie bezpečnostné normy," reagoval viceprimátor.