Prejsť na obsah

ZMENA termínu konania ONLINE informačného stretnutia k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19

Dovoľujeme si Vám oznámiť ZMENU termínu konania online informačného stretnutia k Výzve na predkladanie žiadosti o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 z dôvodu kapacitného preťaženia online webinára.

Nový termín konania(KSK): štvrtok 21.10.2021 o 13:30 hod.

Pozvánky na nový termín konania webinára boli dnes prihláseným účastníkom nanovo rozposlané.