Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na pozemku reg C parcela č.: 4077/1 k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny na pozemku reg C parcela č.: 4077/1 k. ú. Terasa