Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č. 2028/1, k. ú. Barca

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele  č. 2028/1,  k. ú. Barca