Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č. 1737, k. ú. Severné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č. 1737, k. ú. Severné Mesto