Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č1617/17 k. ú Skladná