Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 961/2 k. ú. Nižná Úvrať