Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 919/9 k. ú. Šaca