Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 8227 k. ú. Severné Mesto