Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č. 745/7 a parcele č. 733/299, k. ú. Južné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín na parcele č. 745/7 a parcele č. 733/299, k. ú. Južné Mesto