Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1/1 k. ú. Ťahanovce