Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách KN C č.: 3619, 3623 k. ú. Železiarne

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 54 ks drevín rastúcich na parcelách KN C č.: 3619, 3623 k. ú. Železiarne Terasa