Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 957, 966/1,5,8,9,11 a 1079/59,60,61,63 k.ú. Šaca

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 957, 966/1,5,8,9,11 a 1079/59,60,61,63 k.ú. Šaca