Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a krovitých porastov na parcele č.: 1871/46 a 1871/23, k. ú. Terasa