Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub 6 ks drevín a 3 ks krovitého porastu na parcele č. 361, k. ú. Stredné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu:  6 ks drevín a 3 ks krovitého porastu rastúcich na parcele  č. 361,  k. ú. Stredné Mesto