Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub 19 ks drevín a 6 ks krovitého porastu na parcele č.: 4687/1 k. ú. Terasa