Prejsť na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – Mobilný drvič - rozhodnutie, správu o hodnotení nie je potrebné vypracúvať