Prejsť na obsah

Zariadenie na zber odpadov – Cesta do Hanisky 12, Košice

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  18.04.2024  mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov – Cesta do Hanisky 12, Košice.“