Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice