Prejsť na obsah

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice

v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Prílohy

1. PDF 100,11 KB Zámer Zámer