Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Janigova 2, Košice

Dňa 16.05.2022 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia školského športoviska ZŠ Janigova“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.05.2022 do 9:30 hod.
Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na webovej adrese:       https://sss.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2033