Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Bernolákova 16, Košice

Dňa 20.01.2022 bola vyhlásená zákazka „Školský nábytok“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.01.2022 do 9:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.