Prejsť na obsah

Výstava Archívu mesta Košice v priestoroch košického magistrátu

Pri príležitosti 510. výročia udelenia 4. erbovej listiny Mestu Košice pracovníci Archívu mesta Košice v priestoroch Magistrátu mesta Košice nainštalovali výstavu pod názvom „Dejiny mesta v dokumentoch archívu".

Je známe, že v mestskej heraldike Košice dosiahli prvenstvá európske i krajinské. V období živej heraldiky dostali od štyroch panovníkov štyri erbové listiny. Avšak poslednou, ktorú vydal v Budíne dňa 8. decembra 1502 kráľ Vladislav II. sa zavŕšila vyše 133 ročná snaha samosprávy mesta o kompletný erb, t.j. erb so štítom, prilbou, klenotom a prikrývadlami. Mesto Košice ho mocou práva v nezmenenej podobe používa 510 rokov.

Nielen tento erb, ale aj najvýznamnejšie dokumenty archívu boli inštalované vo foayeri MMK pred posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva, dňa10.12.2012 tak, aby ho mali možnosť okrem poslancov vidieť aj pracovníci Magistrátu mesta Košice.
Výstavu, ktorá bola počas troch týždňov sprístupnená, navštívilo aj mnoho záujemcov o históriu mesta a v neposlednom rade i poslanci Košického samosprávneho kraja. Všetci návštevníci uvítali najmä fakt, že mali možnosť prečítať si texty všetkých štyroch erbových listín aj v slovenskom jazyku. Takouto formou boli verejnosti prezentované totižto po prvýkrát.

Snahou pracovníkov archívu bolo poukázať na prioritu a stáročia budovanú kultúrnu úroveň Košíc, ktoré nie náhodou sa stalo Európskym hlavným mestom kultúry 2013.

ZDROJ: M. Hajduová, vedúca referátu AMK