Prejsť na obsah

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primator mesta Košice na základe nepriaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie vyhlasuje podľa § 18 a § 26 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice

Vyhlásenie je uložene v prílohe