Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov piatich materských škôl v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Dénešova 53, Košice
2. MŠ Kalinovská 9, Košice
3. MŠ Kežmarská 46, Košice
4. MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
5. MŠ Trebišovská 11, Košice


Termín podania prihlášky: 11. 05. 2023
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/