Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Staničná 13, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

I. pozícia 
Kategória

učiteľ

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2012.

Podkategória

učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia biológia – chémia na zastupovanie počas materskej dovolenky


II. pozícia
Kategória
učiteľ

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2012.

Podkategória
učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia slovenský jazyk – hudobná výchova

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola
Staničná 13
040 11 Košice

Kontakt: eva.pillarova@zsstanicnake.sk
tel.č.: 055/6253720

Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- motivačný list,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo doručte  osobne do 15. júla 2012 na riaditeľstvo školy.