Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

špeciálny pedagóg

Informácie o pracovnom mieste :

Miesto výkonu práce: ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice

Termín nástupu:  1. septembra 2022

Rozsah úväzku 100%

Pracovné miesto je vytvorené v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí  a žiakov.“

Požadované doklady:

  • Žiadosť
  • Profesijný štruktúrovaný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Doklady o vzdelaní

Kvalifikačné predpoklady:

 v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:

v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

ovládanie štátneho jazyka, osobnostné predpoklady, empatia, flexibilita, zodpovednosť

Adresa školy alebo zariadenia:

Základná školahttps://www.edujobs.sk/praca?schools=15994
Slobody 1
040 11 Košice
www.zsslobody.eu                 Kontakt: 055/643 86 65

 

Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne.


V Košiciach: 8.7.2022                                  Mgr. Anna Demeterová

                                                                          riaditeľka  školy