Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Polianska, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2023 (na zastupovanie počas materskej dovolenky)

 

Učiteľ náboženskej výchovy

Kategória Učiteľ

Podkategória učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola
Polianska 1
040 01 Košice

Kontakt
skola@zspolianska.sk
tel.č.: 055/202 13 00

Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
kvalifikácia na vyučovanie náboženskej výchovy

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Ostatné:
úväzok 60,87 %,

Plat:
platová trieda od 7 od 689,00 € (podľa kvalifikácie a dĺžky praxe)

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zspolianska.sk do 29. júna 2023 o 9.00 hod.