Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Polianska, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Začiatok pracovného pomeru od 23. augusta 2022

Učiteľ 1. - 4.

Kategória
Učiteľ

Podkategória
Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Polianska 1
040 01 Košice

Kontakt skola@zspolianska.sk
tel.č.: 055/202 13 00

Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
kvalifikácia na vyučovanie 1.-4. ročníka

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Ostatné:
úväzok 100 %,
Plat: platová trieda od 6 od 915,00 € (podľa kvalifikácie a dĺžky praxe)

 

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zspolianska.sk do 15. júna 2022 o 9.00 hod.