Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023

 

Pozícia: vychovávateľka ŠKD

Rozsah úväzku:  80 %

 

Názov a adresa zamestnávateľa:            Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01

                                                          Košice

                                                          Kontakt:  055/6335430, email:zspa@zspa.sk

 

Minimálne požadované vzdelanie:

Stredoškolské vzdelanie s aprobáciou Vychovávateľstvo

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a 31/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

                                                          

 

Všetky potrebné doklady zašlite emailom zspa@zspa.sk, poštou, alebo osobne do 14.5.2022 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 Mgr. Renáta Brédová

    riaditeľka školy

 

V Košiciach 4.05.2025