Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, KE

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023

 

Pozícia: učiteľ slovenské jazyka a literatúry a anglického jazyka

Rozsah úväzku:  100 %

 

Názov a adresa zamestnávateľa:            Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01

                                                          Košice

                                                          Kontakt:  055/6335430, email:zspa@zspa.sk

 

Vzdelanie:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:

  • Vysokoškolské vzdelanie stupňa v učiteľských programoch pre slovenský jazyk prednostne so splnenou kvalifikáciou aj pre anglický jazyk

 

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona 552/2003 Z.z a 553/2003 Z.z. Výška mzdy závisí o stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

                                                          

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, emailom bredova@zspa.sk, alebo osobne do 20.5.2022 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 Mgr. Renáta Brédová

    riaditeľka školy

 

V Košiciach 4.05.2022