Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola, Kežmarská 28, 040 11 Košice

1. Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent - Príloha č. 1
2. Pozícia: vychovávateľka ŠKD - Príloha č. 2
3. Pozícia: školský špeciálny pedagóg v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Príloha č. 3

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Zaslať elektronicky do 18.8.2023 na adresu: skola@zskezmarska28.sk

Informácie na tel.:      tel.č.: 055/642 51 92, 0911 921 433

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

 

Košice, 10.08.2023                                                                 Mgr. Ištvanová Želmíra

                                                                                                  riaditeľka školy

 

Prílohy

1. DOCX 14,59 KB Príloha č. 1 Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent
2. DOCX 17,65 KB Príloha č. 2 Pozícia: vychovávateľka ŠKD
3. DOCX 17,43 KB Príloha č. 3 Pozícia: školský špeciálny pedagóg v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3