Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Janigova 2, Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od:
 03. 09. 2012 do 30. 06. 2013

Pozícia:
 Učiteľ primárneho vzdelávania

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Janigova 2, 040 23 Košice

Kontakt:
055/6434277, email: zsjanigova@centrum.sk

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre primárne vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 8. júna 2012 na riaditeľstvo školy.