Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Hroncova 23, Košice

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických
a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice

Kontakt:                                             055/633 21 89, zshroncova@gmail.com

Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 31.8.2024 (zastupovanie počas materskej dovolenky)

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie - technika

Rozsah úväzku: 100%

Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: technika.

Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: zshroncova@gmail.com do 09.02.2024. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť – THD).

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

V Košiciach 30. januára 2024

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

     riaditeľ školy