Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bruselská 18, Košice

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach nepedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa: Základná škola,  Bruselská 18, 040 13 Košice


Voľné pracovné miesto:

Kategória: upratovačka,

 

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Informácie na čísle 0904 950 168 od 8.00 do 12.00.

Žiadosť o prijatie doručte najneskôr do 1.7.2022.

 

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

 

Doplňujúce informácie:

Úväzok 100 %

Nástup do zamestnania: 1.8.2022

 

Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:

tel.: 055/636 60 66, 0904  950 168

e-mail:  zsbruselska.ke@gmail.com

 

Mgr. Štefan Fabian

riaditeľ školy