Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bruselská 18, KE

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa: Základná škola,  Bruselská 18, 040 13 Košice


Voľné pracovné miesto:

Kategória: učiteľ pre ZŠ – 2. stupeň,

aprobácia: anglický jazyk

Požadované vzdelanie: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
  • Profesijný životopis.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované doklady pošlite e-mailom na adresu zsbruselska.ke@gmail.com  najneskôr do 20.6.2024. V predmete uveďte Žiadosť o prijatie.

 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Doplňujúce informácie:

Pracovný pomer na dobu neurčitú

Úväzok 70 %

Nástup do zamestnania: 1.9.2024

 

Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:

tel.: 055/636 60 66, 0904  956 518

e-mail:  zsbruselska.ke@gmail.com

 

Mgr. Štefan Fabian

riaditeľ školy