Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Bernolákova 16, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Základná škola Bernolákova 16, 040 11 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady:

Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie doplnené pedagogickou spôsobilosťou.

Zoznam požadovaných dokladov:   

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Motivačný list
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do 19.8.2022 na adresu: zsberke@centrum.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023.

 

  

Nástup do zamestnania: od 05.09.2022

Úväzok: 100 %  

Bližšie informácie o škole: www.zsberke.edupage.org

 

Iné požiadavky:

  • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
  • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
  • Schopnosť pracovať v tíme
  • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

 

Košice, 15.08.2022                                                                           PaedDr. Mária Blanárová

riaditeľka školy