Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - Splash International, Moyzesova 48, Košice

Názov a adresa zamestnávateľa:    Splash International, Moyzesova 48, Košice

Pôsobisko:  Drábova 3, Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka materskej školy

Aprobácia: predškolská pedagogika

  • Kvalifikačné predpoklady: 
  • Ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo pre materské školy, predškolská a elementárna pedagogika
  • Anglický jazyk – úroveň C1 je podmienkou
  • Prax v odbore je výhodou, ale nie nutnosťou

Zoznam požadovaných dokladov:   

Ø  Profesijný životopis

Ø  Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať elektronicky do 30.6.2022 na adresu school@splashinternational.sk

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.