Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Ulica slobody 1, Košice - učiteľ

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických
a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Ulica  slobody 1, 040 11  Košice
 
Kontakt:                                             055/6438665    riaditelka@zsslobody.eu 
 
 
Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie -  dejepis, geografia
 
Rozsah úväzku: 100%,  s nástupom od    1.3.2024
Voľné  pracovné miesto  na dobu  určitú do 31.8.2025  s možnosťou predĺženia.
 
Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
 
Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou:  dejepis, geografia.
 
Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť
Profesijný životopis
Motivačný list
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: riaditelka@zsslobody.eu  do 20.2.2024    V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“.
 
Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
V Košiciach, 8.2.2024                                                     
 
Mgr. Anna Demeterová
riaditeľka školy